Při použití hotovosti není zvýšené riziko koronaviru! Světová zdravotnická organizace (WHO) popřela, že hotovost a konkrétně bankovky přenáší koronavirus. Evropská centrální banka (ECB) také vylučuje, že nový koronavirus COVID-19 se šíří bankovkami. Čtěte více →

Faktory ovlivňující cenu

Na cenu služby mají vliv následující faktory:

Faktory ovlivňující cenu za svoz hotovosti/cenin

 • přepravní kategorie
 • vzdálenost místa vyzvednutí / doručení zásilky
 • délka převzetí/předání zásilky
 • časová náročnost přepravy
 • počet zásilek
 • hmotnost zásilek
 • pravidelné / nepravidelné / mimořádné svozy
 • počet obsluhovaných provozoven
 • časy svozů stanovené striktně klientem / stanovené po dohodě s námi
 • režim doručení zásilky
 • správnost a úplnost vypsání přepravního obalu a průvodní dokumentace

Faktory ovlivňující cenu za zpracování hotovosti

 • bankovky tříděné / netříděné
 • mince tříděné / netříděné
 • CZK / EURO/ jiné měny
 • objem zpracované hotovosti
 • pravidelné / nepravidelné zpracování hotovosti
 • správnost a úplnost vypsání výčetky

Faktory ovlivňující cenu za výměnu drobných

 • objem měněné hotovosti
 • četnost výměn jedné provozovny
 • počet provozoven, u kterých se mění hotovost