Při použití hotovosti není zvýšené riziko koronaviru! Světová zdravotnická organizace (WHO) popřela, že hotovost a konkrétně bankovky přenáší koronavirus. Evropská centrální banka (ECB) také vylučuje, že nový koronavirus COVID-19 se šíří bankovkami. Čtěte více →

Školení

V souvislosti s nutností provádět službu bezpečně a precizně a tak zabránit možným mimořádným událostem, klade Loomis důraz na komplexní odborný výcvik zaměstnanců a na tématicky zaměřená a periodicky se opakující školení zajištěná jak externími, tak i interními školiteli.

Školení a výcvik při zahájení pracovního poměru

Každý výkonný zaměstnanec dle zařazení absolvuje povinné týdenní soustředění ve Školícím centru v Praze, které je rozděleno na tyto části:

  • Psychologické testy
  • Teoretická část (informace o společnosti, vnitřní akty řízení společnosti, teoretický výklad provozních zásad výkonu služby přepravy cenin a zpracování hotovosti, legislativa – Zákon o zbraních a střelivu, Trestní zákon, Zákon o provozu na pozemních komunikacích, základy psychologie a krizové komunikace)
  • Taktická část (taktika přeprav, nácvik mimořádných situací, obranná střelba)
  • Praktická část (výkon přeprav, zpracování hotovosti pod dozorem instruktorů).

Každé školení je zakončeno závěrečnou zkouškou, která zahrnuje přezkoušení z teoretické i taktické části. V případě zařazení zaměstnance do složek CIT (= cash in transit = přeprav) závěrečná zkouška obsahuje i fyzické testy, pudovou obrannou střelbu, taktiku přenosu a přepravy zásilek, nouzové řízení vozidla, zásady krizové komunikace a poskytnutí první pomoci. V případě zařazení zaměstnance do složek logistických míst ( CP= cash processing, CH = cash handling = zpracování hotovosti) závěrečná zkouška obsahuje i rozeznávání falzifikátů, zásady krizové komunikace a poskytnutí první pomoci. V případě, že zaměstnanec splní závěrečnou zkoušku, je zařazen do výkonu služby, a to na základní stupeň odbornostní třídy. V případě, že zaměstnanec nesplní závěrečnou zkoušku, je s ním rozvázán pracovní poměr.

Periodická školení

Periodická školení jsou prováděna 3 krát ročně pro všechny výkonné zaměstnance. V rámci periodických školení zaměstnanci absolvují závěrečné testy, které jsou rozčleněny dle odbornostních tříd. Po úspěšném absolvování závěrečných testů si výkonní zaměstnanci zvyšují zařazení do odbornostní kvalifikační třídy, což přispívá k možnosti rozvoje jejich profesní kariéry a osobnosti, a to vede k zlepšení motivace zaměstnanců a ke kvalitě provádění služeb.

Tematicky zaměřená školení

Loomis organizuje pro své zaměstnance různá tematicky zaměřená školení jako např. výklad nutné obrany ve smyslu § 28 z. č. 40/2009 Sb., trestní zákon, nebo výklad povinnosti zastavení vozidla, popřípadě i opuštění vozidla v případech zastavení vozidla Policii ČR, nebo školení zaměření na používání PDA při přebírání a předávání zásilek, a to externími odborníky pro daná témata.

Legislativně požadovaná školení a zkoušky

Loomis zajišťuje a financuje pro své zaměstnance legislativně požadovaná školení, jako např. získání statutu zpracovatele hotovosti dle z. č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí, nebo jako např. získání kvalifikace na pozici strážný.