Při použití hotovosti není zvýšené riziko koronaviru! Světová zdravotnická organizace (WHO) popřela, že hotovost a konkrétně bankovky přenáší koronavirus. Evropská centrální banka (ECB) také vylučuje, že nový koronavirus COVID-19 se šíří bankovkami. Čtěte více →

OMALOVÁNKY PRVNÍ POMOCI 2016

Loomis CR se letos opět účastní jednoho z projektů Českého červeného kříže (ČČK), s názvem „Omalovánky první pomoci“, který je tentokrát určen pro naše nejmenší. Cílem je seznamovat veřejnost se zásadami poskytování první pomoci. Situace, kdy někdo z nás potřebuje rychle poskytnout první pomoc, se neodehrávají daleko od nás, ale jsou součástí našeho každodenního života. ČČK se tak snaží, aby co nejvíce z nás v těchto situacích obstálo a uvědomilo si, že první pomoc není vlastně žádná složitá věda. Nebývá výjimkou, že jsou to právě děti, které přispějí často k záchraně zdraví či života svých kamarádů nebo dospělých. Odborný doprovodný text je zpracován v souladu se Standardy první pomoci vydanými ČČK v roce 2012 a v souladu s GUIDELINES 2015 zveřejněnými v listopadu 2015 v mimořádném vydání časopisu Urgentní medicína.

Omalovanky