Při použití hotovosti není zvýšené riziko koronaviru! Světová zdravotnická organizace (WHO) popřela, že hotovost a konkrétně bankovky přenáší koronavirus. Evropská centrální banka (ECB) také vylučuje, že nový koronavirus COVID-19 se šíří bankovkami. Čtěte více →

V čem spočívá přínos partnerství se společností pro správu hotovosti

Na počátku koronavirové pandemie byl částečně omezen provoz některých poboček bank a došlo k podstatnému omezení provozu retailového trhu. Retailoví klienti i banky tak museli hledat nové způsoby, jak uskutečnit své každodenní finanční operace. Během této doby byly společnosti, které se zabývají službou svozu a zpracováním hotovosti, urgentně vybízeny k tomu, aby dokázaly splnit požadavky svých klientů, zejména pak provádění vkladů. Zatímco trh správy hotovosti se stále vyvíjí a mění, potřeba spolehlivého partnera v této oblasti zůstává. Výhody služeb správy oběhu finanční hotovosti jsou pro obchodní společnosti velmi dobře zmapované a popsané. Spolupráce s partnerem v oblasti správy oběhu hotovosti poskytuje významné výhody pro zaměstnance klientů, kteří pracující s hotovostí. To vše díky kombinaci použití nejvyspělejších technologií s vysokou úrovní služeb a odbornosti.

Snižte riziko a uvolněte zdroje

Cílem těchto služeb je pomáhat svým obchodním klientům a zároveň snížit operační a reputační riziko dané banky, klienta. Služba správy oběhu finanční hotovosti, jako je například přeprava hotovosti, zpracování hotovosti nebo automatické vkladové zařízení, mohou limitovat množství finančních prostředků v bance a přispět ke snížení počtu klientů na pobočkách bank. Tyto služby pomáhají snížit rizika pro zákazníky, zaměstnance i finanční instituci. Mimo zmírnění rizik spojených s příchodem klienta na pobočku banky za účelem vložení vkladu nebo jiných potřeb, se tím také uvolní personál a další zdroje. Ti se pak mohou soustředit na úkoly, které jsou pro banky lukrativnější.

Zlepšení reputace mezi obchodními klienty

Obchodní partneři, kteří využívají služeb společností zajišťujících oběh finanční hotovosti, považují tyto společnosti jako důvěryhodného poradce.

Schopnost inteligentně prosazovat řešení správy oběhu finanční hotovosti pomáhá společnostem zahájit další komunikaci s klienty v poradní funkci a často to může rozšířit i obchodní portfolio. Porozumění nabídkám služeb v oblasti správy oběhu hotovosti a volba důvěryhodného partnera v tomto odvětví může společnost poskytující tyto služby nominovat do pozice lídra v oboru. Tato služba může také pomoci posílit vztahy s klienty.

Maximalizujte návratnost investic z rezerv

Jeden z nejrizikovějších a časově náročných úkolů pro banky je provádění vkladů jménem klientů. Pokud však klienti používají ke vkladům automatická vkladová zařízení, vkládaná hotovost může být průběžně připisována na bankovní účet klienta. To odstraňuje rizika spojená s osobní přepravou prostředků a dovoluje klientům využít tyto prostředky pro vytváření půjček a investic tak, aby se maximalizovala návratnost rezerv.

Vyberte si správného odborníka na správu oběhu hotovosti

Aby klienti i banky skutečně využili výše zmíněné benefity, měli by hledat partnera pro správu oběhu hotovosti, který nabízí rozmanitost ve svých službách a je spolehlivý. Správa oběhu hotovosti není univerzálním řešením pro všechny. Každý podnik je unikátní a v oblasti správy

hotovosti má vlastní výzvy a potřeby. Společnosti potřebují spolupracovat s poskytovateli, kteří nabízí technologicky vyspělá a snadno konfigurovatelná řešení, prvotřídní služby a podporu.

Aby bylo zajištěno splnění potřeb klientů a dosahovalo vytyčených cílů, mělo by spolupracovat s pečlivě zvoleným partnerem pro správu oběhu hotovosti. Klienti by se vedle výběru správného partnera pro správu oběhu hotovosti měli soustředit také na zlepšení svých znalostí o současných trendech v oblasti moderní správy oběhu hotovosti.

Podívejte se, jak může společnost Loomis Czech Republic a.s. připravit Vaši společnost na úspěch v oboru technologicky řízených řešení správy oběhu hotovosti.