Při použití hotovosti není zvýšené riziko koronaviru! Světová zdravotnická organizace (WHO) popřela, že hotovost a konkrétně bankovky přenáší koronavirus. Evropská centrální banka (ECB) také vylučuje, že nový koronavirus COVID-19 se šíří bankovkami. Čtěte více →

Poslání, hodnoty, strategie

Loomis je specialistou na cash management, tzn. na řízení oběhu finanční hotovosti ve společnosti.

Pro banky, retaily, veřejný sektor a obchodní společnosti zajišťuje nejenom přepravy hotovosti a jiných cenin, ale i zpracování hotovosti, výměny drobných, obsluhu bankomatů a balíčky služeb pro různé cash deposit systémy (automaty), SafePointy (trezory), pojištění a kompletní reporting (reporty o zpracované hotovosti, přesné časy obsluhy poboček s detailem na čísla zásilek), mezinárodní pozemní a letecké přepravy a deponování hotovosti a jiných cenin.

Hodnoty Loomisu formují naše postoje vůči našim zákazníkům, našim kolegům a všem zúčastněným. Základní hodnoty jsou:

  • Lidé – zavázali jsme se rozvíjet kvalitu a kvalifikaci lidí a přistupovat k nim s úctou.
  • Služba – usilujeme o dosažení výjimečné kvality, inovace a  vyšší spokojenost zákazníků, než jsou jejich očekávání.
  • Integrita – služby provádíme poctivě, bděle a eticky.

Vedení Loomisu si uvědomuje svou odpovědnost za dodržování těchto hodnot a věří, že tuto odpovědnost cítí i naši zaměstnanci. Pokud se naši zaměstnanci setkají s chováním odporujícím našim hodnotám, očekáváme od každého z nich oznámení takového případu, přičemž garantujeme, že pro oznamovatele jednajícího v dobré víře to nebude mít žádné negativní následky.

Své podněty nám můžete oznámit telefonicky na čísle: 800 900 538 po vyzvání zadejte přístupový kód 08950, vyslechněte si pokyny a zanechte vzkaz.

Případně využijte odkazu níže https://www.speakupfeedback.eu/web/vxf35w/cz  Následně zadejte kód 08950, zvolte jazyk a zanechte zprávu.

Zaměstnanci Loomis mají možnost získat bližší informace na intranetu Loomis v sekci Integrity Line.

Svoji strategii budujeme na kvalitní, bezpečné a flexibilní službě našim zákazníkům. Cílem je zajištění komplexního cash managementu a pomoc při efektivním řízení cash flow. Jdeme cestou budování vyššího technického zabezpečení před případnou represí.