Při použití hotovosti není zvýšené riziko koronaviru! Světová zdravotnická organizace (WHO) popřela, že hotovost a konkrétně bankovky přenáší koronavirus. Evropská centrální banka (ECB) také vylučuje, že nový koronavirus COVID-19 se šíří bankovkami. Čtěte více →

Vzdělávání zaměstnanců

Naše společnost realizuje projekt za podpory Operačního programu zaměstnanost zaměřený na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců společnosti Loomis Czech Republic a.s.. Cílem projektu je dosáhnout souladu kvalifikační úrovně s požadavky trhu práce a interními požadavky kladenými na vybrané zaměstnance na pracovních pozicích, od managementu přes administrativní zaměstnance po výkonné zaměstnance společnosti, včetně zaměstnanců starších 54 let, formou interního a externího vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013754

Název projektu: Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Loomis Czech Republic a.s.

Datum zahájení projektu: 1.1.2020
Datum ukončení projektu: 31.12.2021

Projekt je realizován v rámci výzvy číslo 097 – Podnikové vzdělávání zaměstnanců II